Sectormoment FINANCIERING IN CULTUUR

Het aandeel structurele subsidies vanuit het Kunstendecreet voor Limburg bedroeg bijna 3% in 2012. Ook de cijfers voor projectsubsidies blijven deze trend bevestigen. Tijd dus om samen met u het tij te keren en in actie te komen.

U bent uitgenodigd om op 8 maart deel te nemen aan dit sectormoment ‘Financiering in cultuur’. Verwacht u aan een grondige analyse en inspirerend betoog van Wouter Hillaert (redacteur Rekto Verso) en aansluitend sessies waarbij u kan kiezen tussen 1) Subsidiemogelijkheden vanuit het Kunstendecreet, of 2) Alternatieve financieringsmiddelen.

Programma:

 • 13u15: Onthaal (Kapittelzaal)
 • 13u30: Inleiding sectormoment Cultuurplatform
 • 13u45: Welkom door gedeputeerde van cultuur Igor Philtjens
 • 14u00: Intro door Wouter Hillaert (Rekto Verso)
 • Cultuur en financiering – Limburg versus het Kunstendecreet: een terugblik en uitdagingen voor de toekomst
 • 14u30: Praktijksessies (keuzesessie, simultaan!)
 • 16u00: Drink (met mogelijkheid tot bezoek aan de tentoonstelling Space Odyssey 2.0)

Praktijksessies (keuzesessie):

1.  SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN KUNSTENDECREET - RONDETAFELGESPREK

Algemene richtlijnen bij dossieropbouw (wat kan ik indienen, wat komt in aanmerking, wat niet, …), kan ik inspelenop het beleid, hoe stel ik mijn dossier samen, hoe kan ik commissieleden op de hoogte brengen van mijn werking, welke timing wordt gehanteerd, …?

Zullen deelnemen aan deze sessie (in 3-tal tafels):

 • Frederik Beernaert (adviseur Ag. Kunsten en Erfgoed)
 • Tom Van Houtte (Ag. K& E, secretaris commissie muziek)
 • Robert Michel (Ag. K& E, secretaris beeldende kunsten)
 • Eddie Guldolf (voorzitter commissie theater),
 • Jan Boelen (voorzitter commissie architectuur en vormgeving)
 • Don Verboven (voorzitter commissie kunstencentra, werkplaatsen, festivals)
 • Ann Overbergh (ondervoorzitter commissie muziek)
 • Herman Baeten (gewezen voorzitter commissie muziek)
 • Mayke Vermeren (lid commissie audiovisuele kunst)
 • Sarah Indeherberge (lid commissie beeldende kunst)

2.  ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMIDDELEN  - INFOSESSIE

Uiteenzetting over de mogelijke alternatieven: hoe begin ik eraan, welke vormen kan je onderscheiden, welke troeven kan de cultuursector uitspelen, wat is haalbaar qua alternatieve financiering binnen de huidige economische context, …?
Aansluitend volgt interactie met de deelnemers en mogelijkheid tot vraagstelling.

Zullen deelnemen aan deze sessie:

 • Olivier Charon (zaakvoerder DC Consultancy - gespecialiseerd in opleidingen rond alternatieve financiering en fondsenwerving)
 • Wouter Hillaert (redacteur Rekto Verso)

Praktisch

Deelname is gratis.
Inschrijven kan u via contact@cultuurplatform.be (uiterlijk op maandag 4 maart).
met vermelding van: naam – organisatie / discipline en keuze praktijksessie: 1) Subsidies Kunstendecreet of 2 ) Alternatieve Financiering

DATUM: vrijdag 8 maart 2013 van 13u15 tot 16u30
LOCATIE: Z33 (Kapittelzaal) - Zuivelmarkt 33 in 3500 Hasselt
Meer informatie: 011 29 59 85 of contact@cultuurplatform.be

Eerstvolgende events

Ondersteuning